Nakon dugogodišnjeg iskustava u preradi i recikliranju polimera zbog višestrukog povečanja opsega posla odlučili smo razdvojiti preradu polimera od reciklaže te smo osnovali novu tvrtrku Recycle plastic d.o.o.. Tvrtka se bavi isključivo zbrinjavanjem i reciklažom polimera tj. vrši sakupljanje, sortiranje, skladištenje i preradu svih vrsta plastičnog otpada. U konačnoj fazi prerade isti taj plastični otpad postaje sirovina za izradu proizvoda od plastičnih masa. Tvrtka posluje na ograđenom prostoru od 13000m2 te posjeduje sve potrebne strojeve za obavljanje djelatnosti reciklaže i obrade, i vozila za prijevoz neopasnog otpada. Posjedujemo sve potrebne dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom.
ESIF
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.